משפטנים ששוקלים שינוי מסביבת משרדי עורכי הדין המסורתית, מחפשים בדרך כלל אפשרויות תעסוקה בארגונים. באחרונה עסקים במגוון רחב של תעשיות שוכרים עורכי דין על מנת למלא בהם תפקידים משפטיים כמו גם לא-משפטיים.

במעבר ממשרד עורכי דין לארגון שאינו משרד עורכי דין צריך לשקול באם ניתן לחזור למשרד עורכי דין. הדרך ממשרד עורכי דין לתעסוקה משפטית שאינה עריכת דין הנה כמעט תמיד חד-סטרית, משום שמשרדי עורכי דין בדרך כלל רוצים שעורכי דין שלהם יגיעו ממשרדי עורכי דין. לפיכך, יש לקחת בחשבון שמעבר לארגונים אחרים הוא סופי, ואין ממנו חזרה למשרדי עורכי דין.

חברת האנובר מטפחת בסיס נתונים שמתרחב כל הזמן ובו ניתן למצוא משרות בחברות עסקיות שונות ברחבי ארה"ב. אנו תמיד שמחים לדון באפשרויות כאלה עם המועמדים שלנו, ולהציע להם הערכות לגבי מידת הישימות של כל צעד של מעבר לארגונים מחוץ לתחום משרדי עורכי דין.